EM Entreprise ApS har i 2019 kørt et projekt omkring udvikling af drænmaskine. 
Vi startede op med dozeren, som vi byggede en plov på ophænget, der var på maskinen, men kunne hurtigt konstatere, at det ikke var konkurrencemæssigt og effektivt nok. 

Vi søgte derfor LAG midler til at hente en ny drænplov/ophæng hjem fra Canada, som er en bekostelig affære. 

Formålet med projektet var, at kunne udvikle og skabe jobs for vores virksomhed, men samtidig have noget grej, der kan udføre dræningen bedst muligt til gavn for landmanden, som samtidig med tørre dyrkningsarealer, har en jord, som kan dræne effektivt og derved have en meget mindre udledning af næringsstoffer. Udover landmænd, kan også tilbydes dræning til eksempelvis offentlige instanser, som skal have drænet overskudsvand væk fra veje med videre. 

Ophænget med ploven gør, at vi nu kan udføre endnu mere præcist arbejde til konkurrencemæssige priser. 
Projektet skal være med til at gøre EM Entreprise ApS til en virksomhed med 5-7 ansatte indenfor 2 år.